Thiết kế nội thất Thiết kế nội thất 1 Thiết kế nội thất 2 Sofa cao cấp
Trang chủ / Sản phẩm / SOFA » SOFA GỖ

SOFA GỖ

SOFA GỖ HIỆN ĐẠI MDG 158

Chất liệu:
Kích thước: 2500mm x 1550mm x 800mm
Giá: 13.800.000 vnđ

SOFA VĂNG MDG 170

Chất liệu:
Kích thước: 2050mm x 780mm x 800mm
Giá: 13.500.000 vnđ

SOFA GỖ HIỆN ĐẠI MDG 165

Chất liệu:
Kích thước: 2100mm x 780mm x 800mm
Giá: 12.600.000 vnđ

SOFA GỖ ĐỘC ĐÁO MDG 166

Chất liệu:
Kích thước: 2100mm x 720mm x 780mm
Giá: 12.500.000 vnđ

SOFA GỖ HIỆN ĐẠI MDG 141

Chất liệu:
Kích thước: 1900mm x 750mm x 750mm
Giá: 8.350.000 vnđ

SOFA GỖ MEGALLAN MDG 135

Chất liệu:
Kích thước: 1350mm x 800mm x 800mm
Giá: 7.200.000 vnđ

SOFA 2 CHỖ DEWAY MDG 137

Chất liệu:
Kích thước: 1400mm x 750mm x 750mm
Giá: 7.200.000 vnđ

SOFA GỖ FRANKIE MDG 132

Chất liệu:
Kích thước: 1350mm x 750mm x 800mm
Giá: 7.050.000 vnđ

SOFA 2 CHỖ NGỒI MDG 138

Chất liệu:
Kích thước: 1300mm x 700mm x 700mm
Giá: 6.550.000 vnđ

SOFA GỖ 2 CHỖ NGỒI MDG 133

Chất liệu:
Kích thước: 1400mm x 800mm x 800mm
Giá: 6.500.000 vnđ

SOFA GỖ 2 CHỖ METTI MDG 140

Chất liệu:
Kích thước: 1300mm x 800mm x 800mm
Giá: 6.500.000 vnđ

SOFA 2 CHỖ ROBIN MDG 139

Chất liệu:
Kích thước: 1250mm x 800mm x 800mm
Giá: 6.500.000 vnđ

SOFA GỖ PEULROM MDG 134

Chất liệu:
Kích thước: 1350mm x 750mm x 800mm
Giá: 5.850.000 vnđ

SOFA ĐƠN HIỆN ĐẠI MDG 152-1

Chất liệu:
Kích thước: 750mm x 750mm x 750mm
Giá: 4.150.000 vnđ

SOFA ĐƠN HIỆN ĐẠI MDG 153-1

Chất liệu:
Kích thước: 750mm x 750mm x 750mm
Giá: 3.950.000 vnđ

GHẾ SOFA ĐƠN MDG 155-1

Chất liệu:
Kích thước: 750mm x 750mm x 750mm
Giá: 3.900.000 vnđ


hệ thống Phân Phối