banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018
Trang chủ / Sản phẩm / SOFA » SOFA GỖ

SOFA GỖ

SOFA GỖ CAO CẤP MDG 139

Chất liệu:
Kích thước: 2450mm x 880mm x 740mm
Giá: 20.800.000 vnđ

SOFA GỖ HIỆN ĐẠI MDG 182

Chất liệu:
Kích thước: 2600mm x 1600mm x 750mm
Giá: 20.480.000 vnđ

SOFA GỖ HIỆN ĐẠI MDG 184

Chất liệu:
Kích thước: 2600mm x 1500mm x 750mm
Giá: 20.400.000 vnđ

SOFA GỖ CAO CẤP MDG 143-3

Chất liệu:
Kích thước: 2280mm x 750mm x 750mm
Giá: 20.300.000 vnđ

SOFA NỈ GỖ MDG 186

Chất liệu:
Kích thước: 2600mm x 1600mm x 750mm
Giá: 20.180.000 vnđ

SOFA GỖ GIÁ RẺ MDG 183

Chất liệu:
Kích thước: 2600mm x 1500mm x 750mm
Giá: 19.780.000 vnđ

SOFA VĂNG GỖ ĐẸP MDG 187

Chất liệu:
Kích thước: 2300mm x 750mm x 750mm
Giá: 19.400.000 vnđ

SOFA GỖ ĐẸP MDG 143-2

Chất liệu:
Kích thước: 2300mm x 750mm x 750mm
Giá: 19.300.000 vnđ

SOFA GỖ HÀN QUỐC MDG 136

Chất liệu:
Kích thước: 2100mm x 750mm x 650mm
Giá: 18.000.000 vnđ

SOFA GỖ HIỆN ĐẠI MDG 150

Chất liệu:
Kích thước: 2400mm x 750mm x 750mm
Giá: 17.980.000 vnđ

SOFA GỖ HIỆN ĐẠI MDG 167

Chất liệu:
Kích thước: 2600mm x 1600mm x 750mm
Giá: 17.500.000 vnđ

SOFA GỖ HIỆN ĐẠI MDG 144

Chất liệu:
Kích thước: 2700mm x 1600mm x 750mm
Giá: 17.500.000 vnđ

SOFA GỖ HÀN QUỐC MDG 164

Chất liệu:
Kích thước: 2650mm x 1500mm x 850mm
Giá: 14.500.000 vnđ

BỘ SOFA GỖ MDG 156

Chất liệu:
Kích thước: 2150mm x 750mm x 750mm
Giá: 14.200.000 vnđ

SOFA VĂNG GỖ MDG 159

Chất liệu:
Kích thước: 1650mm x 700mm x 750mm
Giá: 13.800.000 vnđ

SOFA GỖ HIỆN ĐẠI MDG 158

Chất liệu:
Kích thước: 2500mm x 1550mm x 800mm
Giá: 13.800.000 vnđ

SOFA VĂNG MDG 170

Chất liệu:
Kích thước: 2050mm x 750mm x 800mm
Giá: 13.500.000 vnđ

SOFA GỖ HIỆN ĐẠI MDG 165

Chất liệu:
Kích thước: 2100mm x 780mm x 800mm
Giá: 12.600.000 vnđ

SOFA GỖ ĐỘC ĐÁO MDG 166

Chất liệu:
Kích thước: 2100mm x 720mm x 780mm
Giá: 12.500.000 vnđ

SOFA GỖ HIỆN ĐẠI MDG 141

Chất liệu:
Kích thước: 1900mm x 750mm x 750mm
Giá: 8.350.000 vnđ


hệ thống Phân Phối