banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018
Trang chủ / Sản phẩm / SOFA » SOFA GỖ

SOFA GỖ

SOFA GỖ CAO CẤP MDG 191

Chất liệu:
Kích thước: 2950mm x 2150mm x 750mm
Giá: 28.780.000 vnđ

SOFA GỖ MDG 198

Chất liệu:
Kích thước: 3500mm x 1900mm x 750mm
Giá: 28.200.000 vnđ

SOFA NỈ GỖ MDG 146

Chất liệu:
Kích thước: 3100mm x 750mm x 750mm
Giá: 28.080.000 vnđ

SOFA VĂNG MDG 169

Chất liệu:
Kích thước: 2050mm x 780mm x 800mm
Giá: 27.800.000 vnđ

SOFA GỖ HIỆN ĐẠI MDG 151

Chất liệu:
Kích thước: 2800mm x 1600mm x 750mm
Giá: 27.780.000 vnđ

SOFA GỖ HIỆN ĐẠI MDG 189

Chất liệu:
Kích thước: 2750mm x 1600mm x 750mm
Giá: 27.500.000 vnđ

SOFA GỖ THIẾT KẾ MDG 149

Chất liệu:
Kích thước: 2900mm x 1900mm x 750mm
Giá: 27.080.000 vnđ

SOFA VĂNG GỖ MDG 178

Chất liệu:
Kích thước: 1500mm x 800mm x 750mm
Giá: 26.880.000 vnđ

SOFA GỖ CAO CẤP MDG 207-6

Chất liệu:
Kích thước: 2040mm x 750mm x 750mm
Giá: 26.500.000 vnđ

BỘ SOFA VĂNG GỖ MDG 180

Chất liệu:
Kích thước: 1500mm x 800mm x 750mm
Giá: 26.500.000 vnđ

SOFA GỖ HIỆN ĐẠI MDG 147-2017

Chất liệu:
Kích thước: 2750mm x 1600mm x 750mm
Giá: 26.000.000 vnđ

SOFA GỖ MDG 195

Chất liệu:
Kích thước: 3500mm x 1900mm x 750mm
Giá: 25.880.000 vnđ

SOFA GỖ HIỆN ĐẠI MDG 194

Chất liệu:
Kích thước: 2800mm x 1600mm x 750mm
Giá: 25.880.000 vnđ

SOFA GỖ MDG 188

Chất liệu:
Kích thước: 2730mm x 1600mm x 750mm
Giá: 25.780.000 vnđ

SOFA GỖ MDG 168

Chất liệu:
Kích thước: 2450mm x 750mm x 750mm
Giá: 25.200.000 vnđ

SOFA GỖ ĐẸP MDG 148

Chất liệu:
Kích thước: 2750mm x 1600mm x 750mm
Giá: 25.000.000 vnđ

SOFA GỖ HIỆN ĐẠI MDG 145

Chất liệu:
Kích thước: 2900mm x 1900mm x 750mm
Giá: 24.400.000 vnđ

SOFA VĂNG GỖ CAO CẤP MDG 179

Chất liệu:
Kích thước: 1550mm x 800mm x 750mm
Giá: 23.500.000 vnđ

SOFA GỖ 3 CHỖ KELDY MDG 130

Chất liệu:
Kích thước: 1900mm x 750mm x 670mm
Giá: 21.950.000 vnđ

SOFA GỖ TONNY MDG 131

Chất liệu:
Kích thước: 1900mm x 750mm x 670mm
Giá: 21.300.000 vnđ


hệ thống Phân Phối