banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018
Trang chủ / Sản phẩm / SOFA » SOFA ITALIA CAO CẤP

SOFA ITALIA CAO CẤP

SOFA DA ITALIA CAO CẤP MD 936

Chất liệu:
Kích thước: 2950mm x 1950mm x 900mm
Giá: 23.500.000 vnđ

SIÊU PHẨM SOFA ITALIA CASAL MD 935

Chất liệu:
Kích thước: 2800mm x 1980mm x 920mm
Giá: 23.500.000 vnđ

SOFA DA ITALIA CAO CẤP MD 929

Chất liệu:
Kích thước: 3200mm x 1950mm x 1020mm
Giá: 23.500.000 vnđ

SOFA GÓC ITALIA CAO CẤP MD 938

Chất liệu:
Kích thước: 2900mm x 1950mm x 900mm
Giá: 22.500.000 vnđ

SOFA DA CAO CẤP CARNITION MD 933

Chất liệu:
Kích thước: 2800mm x 2000mm x 850mm
Giá: 21.500.000 vnđ

SOFA GÓC ITALIA CAO CẤP MD 940

Chất liệu:
Kích thước: 2900mm x 1750mm x 850mm
Giá: 19.800.000 vnđ

SOFA DA ITALIA CAO CẤP MD 937

Chất liệu:
Kích thước: 2700mm x 1600mm x 900mm
Giá: 19.500.000 vnđ

SOFA DA ITALIA CAO CẤP MD 939

Chất liệu:
Kích thước: 2700mm x 1600mm x 850mm
Giá: 16.500.000 vnđ


hệ thống Phân Phối