banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018
Trang chủ / Sản phẩm / SOFA » SOFA VĂNG » SOFA ĐƠN

SOFA ĐƠN

SOFA 1 CHỖ NGỒI RUBENS

Chất liệu:
Kích thước: 800mm x 800mm x 900mm
Giá: 5.850.000 vnđ

SOFA 1 CHỖ NGỒI KUBRICK

Chất liệu:
Kích thước: 850mm x 800mm x 1050mm
Giá: 5.350.000 vnđ

SOFA 1 CHỖ NGỒI KOLTON

Chất liệu:
Kích thước: 1150mm x 950mm x 850mm
Giá: 5.350.000 vnđ

SOFA 1 CHỖ NGỒI RITCHIE

Chất liệu:
Kích thước: 730mm x 730mm x 830mm
Giá: 4.500.000 vnđ

SOFA 1 CHỖ NGỒI MOLLY

Chất liệu:
Kích thước: 630mm x 750mm x 880mm
Giá: 4.500.000 vnđ

SOFA 1 CHỖ NGỒI TUBBY

Chất liệu:
Kích thước: 730mm x 750mm x 880mm
Giá: 4.250.000 vnđ

SOFA 1 CHỖ NGỒI JERSEY

Chất liệu:
Kích thước: 480mm x 580mm x 800mm
Giá: 4.100.000 vnđ

SOFA 1 CHỖ NGỒI HALSTON

Chất liệu:
Kích thước: 790mm x 800mm x 820mm
Giá: 3.950.000 vnđ

SOFA 1 CHỖ NỒI LULU

Chất liệu:
Kích thước: 750mm x 750mm x 800mm
Giá: 3.650.000 vnđ
Với nh